Što je BOND

BOND je jedinstvena mreža različitih vrsta poduzetničkih potpornih institucija (PPI) čija je zadaća pružanje potpore poduzetnicima. Mreža BOND predstavlja platformu za sveukupni razvoj kapaciteta i kvalitete usluga PPI, a poduzetnicima pruža objedinjeni pristup poslovnim znanjima, vještinama, partnerima, informacijama i uslugama važnima za pokretanje i razvoj poslovanja. Time se BOND ujedno pozicionira i kao strateški partner donosiocima razvojnih politika i mjera za razvoj poduzetništva u Hrvatskoj.
Saznajte više

Edukacijska platforma

BOND edukacijska platforma bazirana je na LMS-u (Learning management system) Moodle. Platforma je namjenjena za izradu obrazovnih sadržaja te održavanje edukacije na daljinu.
Saznajte više

Članovi mreže

Saznajte više o članovima mreže BOND
Saznajte više