ZAGREB, 20.08.2019. – Specijalističkom edukacijom „Pravni oblici poduzetništva i zakonodavni okvir“ nastavljen je niz edukacija namijenjenih poduzetničkim potpornim institucijama koje su uključene u mrežu BOND, u okviru projektnih aktivnosti pilot-projekta „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija“.

Edukacija je obuhvatila najčešće pravne oblike poduzetništva u Hrvatskoj, način njihovog osnivanja te zakonodavni okvir odnosno računovodstvene, pravne i porezne obveze koje poduzetnik treba zadovoljiti.

Fokus edukacije stavljen je na važnost odabira optimalnog pravnog oblika – društva s ograničenom odgovornošću, jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću ili obrta, a koji bi trebao biti u skladu s poslovnom vizijom. Osvrnulo se i na porezne obveze poduzetnika, prvenstveno na porez na dodanu vrijednost, porez na dobit i porez na dohodak.

Znanja stečena ovom edukacijom polaznici će moći primijeniti prilikom savjetovanja i pružanja podrške poduzetnicima pri odabiru optimalnog pravnog oblika. Polaznicima će također biti korisno stečeno razumijevanje poreznih propisa, osobito poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit i poreza na dohodak.