ZAGREB, 27. kolovoza 2019. – Niz specijalističkih edukacija BOND tima i HAMAG-BICRO-a nastavio se edukacijom na temu „Organizacija poslovanja tvrtke“. Ovom prigodom ponovno su se okupili brojni zaposlenici poduzetničkih potpornih institucija uključenih u mrežu BOND iz cijele Hrvatske.

Organizacija poslovanja tvrtke obrađena je dinamički, definirane su vrste organizacijskih struktura te njihova primjenjivost u pojedinoj fazi rasta poduzeća. Obavljena je i analiza utjecaja odabrane organizacijske strukture na provedbu projekata u poduzeću.

Poslovne funkcije obrađene su pojedinačno, na način da se za svaku pojedinačno definirala uloga poslovne funkcije, opis procesa sa dijagramima toka, interna organizacija poslovne funkcije, veza s ostalim funkcijama te ključni pokazatelji uspješnosti.

Zasebno je razrađena tema upravljanje kadrovima tijekom cijelog procesa – od selekcije djelatnika, uvođenja u posao, mentoriranja i praćenja uspješnosti rada pa sve do ocjenjivanja djelatnika. Analizirani su i stilovi upravljanja tvrtkom te njihova primjenjivost kod pojedinih vrsta tvrtki. Nastavno na formiranje vlastite interne organizacije, analizirane se mogućnosti suradnje s vanjskim poslovnim subjektima.

Uz svaku obrađenu temu, posebno su istaknuti praktični savjeti za poduzetnike, a njih će, zajedno s usvojenim znanjima, polaznici moći iskoristiti prilikom uspješnijeg i temeljitijeg savjetovanja i pružanja podrške poduzetnicima pri odabiru organizacijske strukture, izboru optimalnog tima, organiziranju poslovnih funkcija i veza među njima te suradnji s vanjskim tvrtkama koje mogu biti partneri u pojedinim fazama procesa.