Aktivnosti projekta odvijaju se u okviru 4 osnovnih grupa aktivnosti:
1. Pripremne aktivnosti za razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija
2. Aktivnosti uspostave, unaprjeđena i širenja Mreže poduzetničkih potpornih institucija
3. Promotivne i potporne aktivnosti
4. Praćenje provedbe i vrednovanje

Glavni rezultati projekta su:
– uspostavljena Mreža poduzetničkih potpornih institucija (Mreža BOND)
– uspostavljen trening sustav i provedene edukacije za poduzetničke potporne institucije
– uspostavljena edukacijsko-komunikacijska platforma za poduzetničke potporne institucije
– uspostavljeno 5 pilot-usluga za poduzetnike:

  1. Standardizacija pružanja usluge savjetovanja poduzetnika početnika

U skladu s inicijalnim ciljevima projekta, koji ističu standardizaciju kao jedan od ključnih elemenata uspjeha Mreže BOND, zaključeno je kako bi kreiranje i provedba standardiziranih programa/usluga za poduzetnike početnike bila kvalitativni iskorak u pružanju usluga ovoj specifičnoj ciljanoj skupini klijenata PPI-a. Standardizacija dijela usluga koje provode PPI ne znači nužno i prezentaciju potpuno novih usluga poduzetnicima već je naglasak na racionalnom, efikasnom i uniformnom načinu njihova pružanja za sve potencijalne korisnike. Ideja standardizacije usluga (ili dijela ključnih usluga) za članice Mreže BOND je zapravo približavanje potrebama različitih korisnika, na različitim lokacijama uz iste uvjete i standarde pružene usluge. U teoriji i praksi to bi značilo da svaki potencijalni klijent PPI-a u sklopu Mreže BOND može dobiti jednaku kvalitetu i razinu usluge bez obzira gdje je uslugu zatražio i primio.
Ova pilot usluga dizajnirana je s ciljem potpore poduzetnicima početnicima u pokretanju vlastitog poduzetničkog pothvata ili u ranoj fazi poslovanja i to kroz  razumijevanje vlastitih ciljeva, kompetencija i provedbu konkretnih aktivnosti putem kojih će naučiti koristiti alate ključne za razvoj vlastitog poslovanja.
Pilot usluga savjetovanja poduzetnika početnika obuhvaća individualno savjetovanje koje će biti pruženo zainteresiranim osobama prije i/ili nakon pokretanja vlastitog posla.

 

  1. Razvoj mreže mentora

U cilju razvoja koncepta mentorske podrške budućim i postojećim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj, analizirani su različiti primjeri prakse promicanja poduzetništva među različitim ciljnim skupinama i različiti pristupi u zemljama Europske unije s ciljem stvaranja.
Sveobuhvatan sustav mentorstva trebao bi osigurati postizanje sljedećih ciljeva:
– olakšati pristup poduzetništvu i poduzetničkim vještinama svim poduzetnim, kreativnim pojedincima, bez obzira na njihov trenutni status (diplomirani, zaposleni, nezaposleni), dob i spol, lokaciju itd.
– poboljšati kvalitetu poduzetničkog procesa i osigurati dobru pripremu kandidata za početnu fazu poslovanja (što je važno u nedostatku poduzetničke kulture i stvaranja poduzetničkog mentaliteta)
– povećati kvalitetu i pridonijeti rastu dinamičnih poduzeća kako bi se poboljšala provedba njihovih planova rasta na području tehnologije, inovacije proizvoda/usluga ili ulaska na novo tržište.

 

  1. Decentralizacija usluga HAMAG-BICRO-a

Decentralizacijom usluga HAMAG-BICRO-a želi se omogućiti kvalitetnije i učinkovitije pružanje integrirane pomoći MSP-ovima u svim stupnjevima razvoja te u svim regijama Republike Hrvatske podjednako. Personaliziranim pristupom prema svim zainteresiranim poduzetnicima omogućio bi se jedinstveni pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama neovisno o lokaciji. Koristi od decentralizacije usluga HAMAG-BICRO-a ogledat će se i u kontekstu unaprjeđenja učinkovitosti procesa i komunikacije između korisnika, ostalih dionika i predstavnika HAMAG-BICRO-a s obzirom na regionalnu konkurentnost i sektorsko usmjerenje.
Decentralizacijom usluga HAMAG-BICRO-a, razvoj poduzetnika u svakoj regiji u RH moći će se usmjeriti prema postojećim resursima, pa će se intenzivirati učinkovito iskorištavanje konkurentskih prednosti pojedine regije.
Razmatranjem uloge HAMAG-BICRO-a kao agencije i središnjega mjesta za pružanje podrške poduzetnicima kroz sve razvojne faze njihova poslovanja te same potrebe za decentralizacijom kako bi se poduzetnicima približile usluge Agencije i ostvarili sinergijski učinci suradnjom s PPI-ima, donešena je odluka o osnivanju ispostava HAMAG-BICRO-a u Sjevernoj Hrvatskoj, Slavoniji, Primorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji

 

  1. Dijagnostički alat za PPI-e

Članovi Mreže BOND su u okviru Projekta na korištenje dobili alat koji će im pomoći pri savjetovanju poduzetnika te će predstavljati pomoć u davanju smjernica poduzetnicima za uspješnije poslovanje.

Dijagnostički alat sastoji se od:

  • alata za procjenu inovacijskog profila poduzetnika i stanja poslovanja poduzeća u kontekstu određenih aspekata poslovanja te
  • alata za procjenu tehnološke spremnosti poduzeća te tehnološke spremnosti potencijalnog inovativnog projekta navedenog poduzeća.

Alat za procjenu inovacijskog profila poduzetnika i stanja poslovanja prvenstveno je namijenjen vježbi i obuci u identifikaciji snaga i slabosti poslovanja poduzeća ispitanika. Alat se sastoji od pet modula, tj. vježbi koje služe za potporu pri definiranju trenutnog stanja poslovanja te identifikaciju mogućih poslovnih elemenata koje je potrebno unaprijediti. Alat za procjenu tehnološke spremnosti poduzeća i inovativnog projekta sastoji se od tri modula u kojima se uz pomoć indeksa mogućnosti definiraju elementi koji predstavljaju snage i slabosti poslovanja/projekta, a to omogućuje i identifikaciju elemenata na koje je potrebno usmjeriti obuku i mentorsku podršku.
Dijagnostički alat može se primjenjivati za procjenu navedenih aspekata poslovanja određenog poduzeća, obuku poduzetnika u identifikaciji snaga i slabosti vlastitog poslovanja, ali i obuku predstavnika poslovnih potpornih institucija u korištenju indeksa mogućnosti i ostalih indikatora za procjenu profila poduzeća.

 

  1. Pilot-usluga usmjerena na osobe s invaliditetom

U sklopu ove pilot-usluge izrađen je Priručnik o društvenom poduzetništvu za PPI-e koji, osim detaljnih informacija o konceptu društvenog poduzetništva, pruža i praktične informacije vezane za zapošljavanje osoba s invaliditetom u postojećim poduzećima. S obzirom na to da su društvena poduzeća za radnu integraciju na razini Europske unije prepoznata kao učinkoviti instrumenti društvene i ekonomske politike, u Priručniku je sadržano više informacija o ovom specifičnom modelu društveno-poduzetničkih pothvata, principima poslovanja i vrstama društvenih poduzeća za radnu integraciju. Poseban naglasak stavljen je na okvir poslovanja društvenih poduzeća za radnu integraciju osoba s invaliditetom te zapošljavanje osoba s invaliditetom u postojećim poduzećima u Hrvatskoj. Osiguravanje institucionalne, stručne i financijske podrške za osnivanje i razvoj društvenih poduzeća za radnu integraciju smatra se jednim od ključnih preduvjeta za održiv i uključiv ekonomski razvoj zemlje.