Jedna od članica Mreže BOND, Lokalna razvojna agencija PINS, razvila je novi web alat koji može pomoći ostalim poduzetničkim potpornim institucijama, kao i samim poduzetnicima, u izračunu troškova pokretanja poslovanja.

Ovaj kalkulator je osmišljen u sklopu provedbe projekta koji se financira iz EU fonda za regionalni razvoj, a možete ga naći na sljedećoj poveznici.