HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE (HAMAG-BICRO)
Ksaver 208
10000 Zagreb

WEB: www.hamagbicro.hr
E-mail: bond@hamagbicro.hr
Tel: 00385 1 488 10 43
Facebook: BOND Hrvatska

HAMAG-BICRO ISPOSTAVE

Osijek
(u prostorijama Gospodarskog centra)
Gospodarska zona 10, 31000 Osijek
Ivica Sabo
E-mail: ivica.sabo [at] hamagbicro.hr
Mob.: +385 99 2336 201
Bjelovar
Petra Preradovića 1, 43000 Bjelovar
Dragana Štaba Posavac
E-mail: dragana.stabaposavac [at] hamagbicro.hr
Mob.: +385 99 496 3596
Čakovec
(u zgradi Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje, 2. kat)
Ulica bana Josipa Jelačića 22/b, 40000 Čakovec
Josipa Markušić
E-mail: josipa.markusic [at] hamagbicro.hr
Mob.: +385 91 2336 988
Dubrovnik
Vukovarska ul. 16, 20000 Dubrovnik
Rafaela Drašković
E-mail: rafaela.draskovic [at] hamagbicro.hr
Mob.: +385 99 819 4536
Gospić
Pazariška ulica 36, 53000 Gospić
Ana Vrkljan
E-mail: ana.vrkljan [at] hamagbicro.hr
Mob.: +385 99 819 4533
Karlovac
Ulica Jurja Haulika 14, 47 000 Karlovac
Franjo Vukić
E-mail: franjo.vukic [at] hamagbicro.hr
Mob.: +385 99 819 4532
Koprivnica
Dravska 17, 48000 Koprivnica
Vladimir Matan
E-mail: vladimir.matan [at] hamagbicro.hr
Mob.: +385 99 819 4534
Krapina
Bobovje 52G, 49 000 Krapina
Dalibor Hržica
E-mail: dalibor.hrzica [at] hamagbicro.hr
Mob.: +385 99 819 4538
Pazin
Prolaz Jože Šurana 3, 52000 Pazin
Mila Ćorić
E-mail: mila.coric [at] hamagbicro.hr
Mob.: +385 99 819 4537
Požega
Industrijska 39, 34000 Požega
Maja Ljubić Čmelar
E-mail: maja.ljubiccmelar [at] hamagbicro.hr
Mob.: +385 99 819 4543
Rijeka
Radmile Matejčić 10, 51000 Rijeka
Marina Šabić
E-mail: marina.sabic [at] hamagbicro.hr
Mob.: +385 99 819 4531
Sisak
Capraška ulica 12, 44000 Sisak
Kristina Grabovica
E-mail: kristina.grabovica [at] hamagbicro.hr
Mob.: +385 99 819 4535
Slavonski Brod
Matije Mesića 9, 35000 Slavonski Brod
Eva Mirosavljević
E-mail: eva.mirosavljevic [at] hamagbicro.hr
Mob.: +385 99 819 4542
Split
Obala Ante Trumbića 4, 21000 Split
Ina Despotović
E-mail: ina.despotovic [at] hamagbicro.hr
Mob.: +385 99 819 4539
Šibenik
Narodnog preporoda 4, 22000 Šibenik
Ružica Jelić
E-mail: ruzica.jelic [at] hamagbicro.hr
Mob.: +385 99 819 00 06
Varaždin
Petra Preradovića 17, 42 000 Varaždin
Eduard Dobrenić
E-mail: eduard.dobrenic [at hamagbicro.hr
Mob.: +385 99 819 4530
Velika Gorica
Trg kralja Tomislava 16, 10410 Velika Gorica
Damir Nehyba
E-mail: damir.nehyba [at] hamagbicro.hr
Mob.: +385 99 819 4540
Vinkovci
Ul. Dragutina Žanića Karle 16, 32100 Vinkovci
Biljana Tintor Jerković
E-mail: biljana.tintorjerkovic [at] hamagbicro.hr
Mob.: +385 99 819 4541
Virovitica
Ulica Poduzetnička zona II 18, 33000 Virovitica
Ena Kratofil
E-mail: ena.kratofil [at] hamagbicro.hr
Mob.: +385 99 819 00 05
Zadar
Put Murvice 3A, 23000 Zadar
Ivica Čulina
E-mail: ivica.culina [at] hamagbicro.hr
Mob.: +385 99 819 00 07