Legenda znakova

  • Znanstveno tehnološki parkovi
   Poduzetnički inkubatori
   Poduzetnički centar
   Poduzetnički akceleratori
   Inkubator za nove tehnologije
   Razvojne agencije
   Centar kompetencije

Članovi Mreže BOND:

Znanstveno – tehnološki parkovi
Step RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o.
Centar za tehnološki razvoj – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o.

Poduzetnički inkubatori
TERA Tehnopolis d.o.o.
Koprivnički poduzetnik d.o.o.
Nest 01 d.o.o. (HUB385)
Poduzetnički inkubator Osvit
Pokreni ideju j.d.o.o (Impact Hub Zagreb)
Podi Šibenik d.o.o.
Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. Osijek
Poduzetnički inkubator ZIP d.o.o.
Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o.
VRH – Poduzetnički inkubator

Poduzetnički centar
Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.
Poslovni biro PBIRO d.o.o.
Poslovna zona Ivanec d.o.o.
Avantes plus d.o.o. (BIZkoshnica)
Poduzetnički centar Pleternica d.o.o.
Centar za inovacije i poduzetništvo d.o.o.
Miholjački poduzetnički centar Lokalna razvojna agencija d.o.o. za poduzetničko i poslovno savjetovanje
Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o.
Poduzetnički centar ”Vinodol” d.o.o.
Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut, Lokalna razvojna agencija d.o.o.
Centar za poduzetništvo d.o.o.
Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.
Hrvatski izvoznici

Poduzetnički akceleratori
Poduzetnički akcelerator Split d.o.o.
Crane d.o.o.

Inkubator za nove tehnologije
Tehnološki park Varaždin d.o.o.
Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.
BICRO BIOCENTAR d.o.o.

Razvojne agencije
Razvojna agencija Mrav d.o.o.
Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.
Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije
Zagorska razvojna agencija d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o.
Dubrovačka razvojna agencija DURA d.o.o.
Lokalna razvojna agencija – Poduzetnički centar Garešnica d.o.o.
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
Lokalna razvojna agencija Pins
Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA
Razvojna agencija Srce Istre d.o.o.
Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o.
Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o.
Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA društvo s ograničenom odgovornošću za regionalni razvoj i poslovne usluge
Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju
AZRA d.o.o.
PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji
Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije PANDORA d.o.o.
Razvojna agencija Vukovar d.o.o.
Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira
Našićka razvojna agencija Nara d.o.o.
Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije
Tehnološki park Vinkovci d.o.o
Gradska razvojna agencija Slatine
Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o.
Međimurska energetska agencija d.o.o.

Centri kompetencije
Panonski drvni centar kompetencija d.o.o.
CEPOR Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva