Svrha Mreže BOND
• Osigurati odgovarajuću podršku poslovanju poduzetničkim potpornim institucijama u Republici Hrvatskoj putem kojih poduzetnicima stoje na raspolaganju različite usluge za unaprjeđenje njihova poslovanja.
• Potaknuti standardizaciju i specijalizaciju te daljnji razvoj poduzetničkih potpornih institucija u okviru Mreže, kroz čije će djelovanje poduzetnicima biti na raspolaganju različiti specijalizirani resursi potrebni za njihov rast i razvoj.

Vizija Mreže BOND
Strateški partner donositeljima mjera i politika ujednačenog regionalnog razvoja malog gospodarstva i poduzetničkog okruženja u Republici Hrvatskoj.

Misija Mreže BOND
Povezivanjem poduzetničkih potpornih institucija stvorit ćemo jedinstvenu Mrežu koja će svojim članicama osigurati kontinuirane edukacije, standardiziranje njihovih usluga te direktnu razmjenu znanja, kao i mogućnost stvaranja novih poslovnih prilika.
Praćenjem svjetskih trendova te povezivanjem s organizacijama za potporu poduzetništva unutar Europske unije, Mreža će podignuti kvalitetu postojećih i razviti nove visokokvalitetne usluge koje će putem poduzetničkih potpornih institucija biti jednako dostupne poduzetnicima u svim hrvatskim regijama. Analizom stanja i potreba korisnika Mreže, predlagat ćemo učinkovite mjere s ciljem olakšavanja poslovanja poduzetnika.