Svrha Mreže PPI
• Osigurati odgovarajuću podršku poslovanju poduzetničkim potpornim institucijama u RH unutar kojih poduzetnici mogu koristiti različite usluge za unapređenje svog poslovanja
• Potaknuti standardizaciju i specijalizaciju te daljnji razvoj poduzetničkih potpornih institucija u okviru Mreže unutar kojih će poduzetnici koristiti različite specijalizirane resurse potrebne za njihov rast i razvoj

Vizija Mreže

MREŽA BOND – strateški partner donositeljima mjera i politika ujednačenog regionalnog razvoja malog gospodarstva i poduzetničkog okruženja u Republici Hrvatskoj.

Misija Mreže

Povezivanjem poduzetničkih potpornih institucija stvorit ćemo jedinstvenu Mrežu koja će svojim članicama osigurati kontinuirane edukacije, standardiziranje svojih usluga te direktnu razmjenu znanja, kao i mogućnost stvaranja novih poslovnih prilika.
Praćenjem svjetskih trendova te povezivanjem s organizacijama za potporu poduzetništva unutar Europske unije, Mreža će podignuti kvalitetu postojećih i razviti nove visokokvalitetne usluge koje će putem poduzetničkih potpornih institucija biti jednako dostupne poduzetnicima u svim hrvatskim regijama. Analizom stanja i potreba korisnika Mreže, predlagat ćemo učinkovite mjere s ciljem olakšavanja poslovanja poduzetnika.