Strategija razvoja Mreže poduzetničkih potpornih institucija u potpunosti je u skladu s ciljevima Europe 2020 koja promiče:
– Pametan rast: razvijanjem ekonomije utemeljene na znanju i inovaciji
– Održiv rast: promicanje ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je zelenija i konkurentnija
– Uključiv rast: njegovanje ekonomije s visokom stopom zaposlenosti koja donosi društvenu i teritorijalnu povezanost.

Kako bismo ostvarili željenu postavljenu viziju, razvojni ciljevi koje moramo implementirati su:
– uspostava kontinuirane podrške članicama Mreže BOND i suradnje Mreže s nadležnim nacionalnim i međunarodnim institucijama
– podizanje razine kvalitete podrške razvoju MSP-a kroz visokokvalitetne usluge kreirane temeljem potreba poduzetnika.