BOND je jedinstvena mreža različitih vrsta poduzetničkih potpornih institucija (PPI) čija je zadaća pružanje potpore poduzetnicima.
Mreža BOND predstavlja platformu za sveukupni razvoj kapaciteta i kvalitete usluga PPI, a poduzetnicima pruža objedinjeni pristup poslovnim znanjima, vještinama, partnerima, informacijama i uslugama važnima za pokretanje i razvoj poslovanja. Na ovaj se način BOND ujedno pozicionira i kao strateški partner donosiocima razvojnih politika i mjera za razvoj poduzetništva u Hrvatskoj.

Mreža BOND nastala je kao rezultat provođenja aktivnosti u okviru  projekta Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija i trenutno okuplja 96 članica iz cijele Republike Hrvatske, odabranih temeljem Javnih poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu, koje je HAMAG-BICRO objavio u srpnju 2017. godine i siječnju 2022. godine.

Projekt je usmjeren na povećanje konkurentnosti hrvatske ekonomije kroz razvoj učinkovitih poduzetničkih potpornih institucija koje će svojim djelovanjem stvoriti povoljno okruženje za razvoj poslovanja i povećati mogućnosti rasta, razvoja i održivosti poduzeća.

Članice Mreže BOND razlikuju se prema vrsti i tipu poduzetničkih potpornih institucija: razvojne agencije (lokalne, regionalne i razvojne agencije određene djelatnosti), poduzetnički centri, poslovni inkubatori (poduzetnički inkubatori, inkubatori za nove tehnologije), poduzetnički akceleratori, tehnološki parkovi, centri kompetencija.

Svrha Mreže BOND je sljedeća:

Osigurati odgovarajuću podršku poslovanju poduzetničkim potpornim institucijama u Republike Hrvatske unutar kojih poduzetnici mogu koristiti različite usluge za unapređenje svog poslovanja;

Potaknuti standardizaciju, specijalizaciju te daljnji razvoj poduzetničkih potpornih institucija u okviru Mreže unutar kojih će poduzetnici moći koristiti različite specijalizirane resurse potrebne za njihov rast i razvoj.