U okviru konferencije koju je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) organizirala povodom otvorenja projekta BOND 2, održana je 2. sjednica Upravljačkog odbora projekta BOND. Predstavnici HAMAG-BICRO-a iz nadležnog sektora za provedbu projekta, Mate Kovač i Magdalena Dovečer, izvijestili su članove Upravljačkog odbora o trenutnom stanju provedbe projekta, naglasivši pritom potrebu produljenja istoga zbog pojave epidemije izazvane koronavirusom koja je privremeno zaustavila mogućnost obavljanja aktivnosti na projektu. Također,  raspravljalo se  o mogućnostima nastavka projekta u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027.

Kao predstavnici Korisnika, HAMAG-BICRO-a, Upravljačkom odboru su nazočili Ante Janko Bobetko, član Uprave HAMAG-BICRO-a, Mate Kovač, ravnatelj Sektora za podršku i razvoj poduzetništva, koordinaciju i međunarodnu suradnju i Magdalena Dovečer, voditeljica Službe za koordinaciju.

Od strane Upravljačkog tijela istaknuto je da bi se uz nastavak projekta BOND, kojim će se umrežiti svi PPI-jevi koji su članovi udruge Mreža BOND, paralelno nastaviti provoditi horizontalni projekti industrijske tranzicije u Sjevernoj, Panonskoj i Jadranskoj Hrvatskoj, namijenjeni jačanju kapaciteta PPI-jeva za stvaranje lokalnih i regionalnih eko inovacijskih zajednica koje bi trebale rezultirati boljim poslovnim okruženjem za pokretanje novih start-up poduzeća prema ključnim  regionalnim lancima vrijednosti prepoznatim kroz proces industrijske tranzicije.

Ujedno se raspravljalo o vlasništvu nad isporučevinama koje će nastati u okviru razvoja standardiziranih usluga za PPI-jeve te je zaključeno kako vlasnik svih alata, aplikacija, platformi i ostalih isporučevina treba biti HAMAG-BICRO kao glavni korisnik projekta.

Članovi Upravljačkog odbora projekta su predstavnici HAMAG-BICRO-a kao Korisnika i kao Posredničkog tijela razine 2, predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ispred Posredničkog tijela razine 1 te predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije ispred Upravljačkog tijela.

Upravljačko tijelo, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predstavljali su Spomenka Đurić, državna tajnica, Vladimir Kramarić, načelnik Sektora za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti te društvene infrastrukture i Tomislav Pinter, voditelj Službe za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti.

Ispred Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja sudjelovali su predstavnici ustrojstvene jedinice nadležne za poduzetničku infrastrukturu – Božena Gajica Uzelac, voditeljica Službe za poduzetničku infrastrukturu i Branka Bedek Vitanović, voditeljica Odjela za poduzetničke potporne institucije.

Predstavnica Provedbenog tijela razine 1, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja bila je Barbara Klemar, voditeljica Odjela za poduzetničku potpornu infrastrukturu, dok su Provedbeno tijelo razine 2, Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) predstavljali Rade Dubreta, voditelj Sektora za bespovratne potpore – Poduzetništvo i Antonio Lozančić, voditelj Službe za provedbu.