Zagreb, 03. srpnja 2019. – U okviru projektnih aktivnosti pilot-projekta „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija“ HAMAG-BICRO-a i BOND tima, održana je četvrta specijalistička edukacija pod nazivom „Izrada poslovnih planova i budžeta“ za zaposlenike poduzetničkih potpornih institucija uključenih u mrežu BOND.

Planiranje i budžetiranje u modernim uvjetima poslovanja predstavlja ključni proces kojim se utvrđuju budući ciljevi poslovanja. Sadržaj edukacije obuhvatio je izradu poslovnog plana za eksterne/interne korisnike, proces budžetiranja (glavni – master budžet, operativni i financijski budžet) te operativni i financijski plan.

Posebno je naglašena važnost planiranja i izrade operativnog budžeta s ciljem donošenja kvalitetnih i pravovremenih poslovnih odluka. Planiranje poslovanja je nužno u svim poslovnim aktivnostima i fazama razvoja jer se na taj način uspostavljaju mehanizmi kontrole poslovanja, predviđaju potencijalni poslovni rizici, adekvatno upravlja raspoloživim resursima i predviđaju budući poslovni događaji.

Na edukaciji je prisustvovalo 49 predstavnika iz 30 poduzetničkih potpornih institucija iz cijele Hrvatske. Polaznici edukacije moći će primijeniti stečena znanja prilikom savjetovanja i pružanja podrške poduzetnicima oko izrade njihovih poslovnih planova i budžet.