Zagreb, 04. 07. 2019. – HAMAG-BICRO i BOND tim organizirali su jednodnevnu specijalističku edukaciju pod nazivom „Napredno financijsko izvještavanje“ za zaposlenike poduzetničkih potpornih institucija uključenih u mrežu BOND.

Financijski izvještaji su jedino pravo „ogledalo“ poduzeća i stoga je vrlo važno znati što govore brojke iz financijskih izvještaja i kako ih koristiti u odlučivanju i donošenju kvalitetnih poslovnih odluka. Sadržaj edukacije obuhvatio je financijske izvještaje – bilancu, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjeni kapitala i bilješke uz financijske izvještaje.

Naglasak edukacije stavljen je na važnost razumijevanja osnovne računovodstvene terminologije kod financijskog izvještavanja, razumijevanje pozicija financijskih izvještaja i njihove međuzavisnosti te razumijevanje financijskih pokazatelja i analize pozicija financijskih izvještaja. Jedino na taj način poduzetnik može bez straha komunicirati sa potencijalnim investitorima, kreditorima i klijentima.

Radionica je okupila 44 predstavnika iz 29 poduzetničkih potpornih institucija iz cijele Hrvatske. Znanja stečena ovom edukacijom polaznici će moći primijeniti prilikom savjetovanja i pružanja podrške poduzetnicima te će im ona pomoći pri čitanju i razumijevanju financijskih izvještaja te donošenju pravovremenih i ispravnih poslovnih odluka.