ZAGREB, 10. srpnja 2019. – Održana je sedma po redu specijalistička edukacija na temu „Operativni marketinški procesi“ za predstavnike poduzetničkih potpornih institucija uključenih u mrežu BOND.

Fokus edukacije bio je usmjeren na neke od najvažnijih marketinških aktivnosti kao što su brending, marketing plan te izbor marketinških strategija. Brending strategija predstavlja dugoročni plan za razvoj uspješnog brenda u svrhu postizanja određenih marketinških ciljeva. Marketinški plan i odabir marketinških strategija temeljni su i presudni čimbenici za kvalitetan tržišni nastup i komuniciranje. Njihova sinergija određuje kakve će poslovne rezultate poduzetnici ostvariti.

Znanja stečena u okviru ove edukacije polaznici će moći primijeniti u sklopu savjetovanja i pružanja podrške poduzetnicima prilikom izrade marketinških planova i pozicioniranja poduzetnika na tržištu, s ciljem diferencijacije od konkurencije.

Edukaciji su prisustvovali predstavnici 29 poduzetničkih potpornih institucija.