U okviru projektnih aktivnosti pilot-projekta „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija“ od strane HAMAG-BICRO-a i BOND tima, održana je 28.kolovoza 2019. jednodnevna specijalistička edukacija pod nazivom „Strateško upravljanje prodajom“, za zaposlenike poduzetničkih potpornih institucija uključenih u mrežu BOND.

Planiranje prodajne strategije  jedan je od najbitnijih zadataka kojem se vlasnik ili ključni menadžer prodaje mora posvetiti. Strategija bez djelovanja i izvršenja je gubitak vremena, a poduzimanje akcije i prodaje bez jasne strategije još je veći gubitak vremena. Prodajna strategija je temelj tržišnog uspjeha s jasnim fokusom na kupca.

Sadržaj edukacije obuhvatio je najvažnije korake pri izradi prodajne strategije, planiranje tržišne pozicije, razvoja tržišta, asortimana i kupaca, strateško upravljanje prodajom i prodajnim rezultatima i troškovima kao i projekte u prodaji.

Naglasak je stavljen i na važnost optimizacije prodajnih procesa, upravljanje bruto maržom i profitabilnošću kroz permanentne kontrole prihoda i troškova po pojedinim segmentima (artiklima, asortimanima, regijama i kupcima). Sve to pomaže pri donošenju ispravnih strateških prodajnih odluka.

Učinkovito strateško upravljanje prodajom iziskuje dobro poznavanje njene organizacije i načina rada, poznavanje svih procesa i procedura koji se usklađuju sa strateškim ciljevima tvrtke.

Usvojena znanja polaznici će moći iskoristiti u uspješnijem i temeljitijem savjetovanju i pomoći poduzetnicima oko načina strateške organizacije njihove prodaje i predviđanju potrebnih materijalnih i ljudskih resursa za ostvarenje planirane strategije.