ZAGREB, 02.07.2019. – U okviru projektnih aktivnosti pilot-projekta „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija“, u organizaciji HAMAG-BICRO-a i BOND tima, održana je treća po redu specijalistička edukacija „Organizacija prodaje, planiranje i mjerenje rezultata“ za zaposlenike poduzetničkih potpornih institucija uključenih u mrežu BOND.

Segment prodaje je onaj koji generira prihode u tvrtku te su stoga njegova dobra organizacija i praćenje nužni za uspješnost poslovanja. Sadržaj edukacije obuhvatio je segment prodaje na upravljačkoj, organizacijskoj, troškovnoj, kontrolorskoj i projektnoj razini.

Poseban naglasak stavljen je na važnost dobrog poznavanja troškova u prodajnom segmentu jer ono pomaže pri pravilnom određivanju cijene, reduciranju i samoj kontroli tih troškova, donošenju boljih odluka u poslovanju i planiranju budućnosti. Učinkovito upravljanje troškovima prodaje iziskuje dobro poznavanje organizacije i načina rada odjela prodaje, poznavanje svih procesa i procedura prilikom prodaje.

Detaljno operativno planiranje i budžetiranje omogućuje redovitu i sustavnu kontrolu te analizu realiziranih i planiranih izdataka, usporedbu i analizu postignutih rezultata u odnosu na budžetirane (planirane) vrijednosti.

Usvojena znanja polaznici će moći iskoristiti za uspješnije i temeljitije savjetovanje poduzetnika oko načina organizacije prodajne funkcije u njihovim tvrtkama, predviđanju potrebnih resursa i troškova, planiranju prodajnih količina, kalkulaciji prodajnih cijena, planiranju ljudskih resursa u prodaji, načinu praćenja prodajnih rezultata i pristupu različitim projektima u prodaji.