Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je Javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u postupku testiranja standardiziranih usluga za poduzetnika i certificiranja postupka pružanja standardiziranih usluga u okviru projekta „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG_BICRO) – Faza 2“.

Pozivaju se članice Mreže BOND koje ispunjavaju kriterije poziva za iskaz interesa za sudjelovanjem u postupku testiranja standardiziranih usluga i certificiranja procedure pružanja standardiziranih usluga.

Kriteriji i postupak odabira PPI-jeva za testiranje standardiziranih usluga

Prihvatljivi prijavitelji koji se mogu javiti na ovaj Javni poziv su PPI-jevi, članovi Mreže BOND koji zadovoljavaju sljedeće preduvjete:

– članstvo u Mreži BOND
– sudjelovanje PPI-ja na:

• najmanje četiri modula u okviru Radionice implementacije standardizirane usluge SAVJETOVANJA PODUZETNIKA POČETNIKA (ukupno 8 modula)
sedam modula u okviru  Radionice implementacije standardizirane usluge SAVJETOVANJA PODUZETNIKA U RASTU I RAZVOJU (ukupno 14 modula)
jednoj radionici u okviru radionice Prijenos poslovanja poduzeća – za PPI-jeve (ukupno 5 radionica za PPI-jeve – 1 online i 4 uživo)
jednom modulu u okviru radionice Razvoj digitalnog alata za financijsku analizu poduzeća (ukupno 2 modula)

Postupak testiranja usluga sastoji se od održavanja radionica za poduzetnike/potencijalne poduzetnike te od individualnih savjetovanja poduzetnika/potencijalnih poduzetnika na standardizirani način.

Postupak testiranja standardiziranih usluga na poduzetnicima provodit će se u periodu od 01. veljače 2023. do 31. srpnja 2023. godine. Nakon provedenog testiranja usluga HAMAG-BICRO će provesti certificiranja procedure pružanja standardiziranih usluga.

Prijave se zaprimaju do 31. siječnja 2023. godine u 12 sati elektroničkim putem na adresu bond@hamagbicro.hr, a moraju sadržavati sljedeće dokumente:

  1. Izjave o sudjelovanju djelatnika na radionicama iz točke 3 Javnog poziva s navedenim imenom djelatnika te nazivom radionice na kojoj je sudjelovao
  2. Ispunjeni prijavni obrazac

Sva dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a prijave će se obrađivati i evaluirati redoslijedom zaprimanja. Nepotpune prijave i one pristigle nakon roka neće se evaluirati.

Postupak certificiranja

Postupak certificiranja procedure pružanja standardiziranih usluga omogućuje članicama Mreže BOND ostvarenje jedne od pet razina certifikata.

Prijava za postupak certificiranja nije potrebna već u postupak obrade i utvrđivanja razine certifikata ulaze svi PPI-jevi koji su ostvarili pravo sudjelovanja u testiranju standardiziranih usluga.

Prihvatljive aktivnosti temeljem kojih članice Mreže BOND mogu dobiti certifikat za standardizirano pružanje usluge individualnog ili grupnog savjetovanja poduzetnika/potencijalnih poduzetnika su:

– provedba radionica za poduzetnike/potencijalne poduzetnike (s minimalno pet polaznika) na standardiziran način
– provedba individualnih savjetovanja poduzetnika/potencijalnih poduzetnika na standardiziran način

Razina certifikata se određuje temeljem broja ukupno održanih radionica provedenih na standardizirani način te obavljenih individualnih savjetovanja s poduzetnicima/potencijalnim poduzetnicima na standardiziran način. U ukupno ostvarenom broju bodova, udio radionica iznosi 70 posto, dok udio individualnih savjetovanja iznosi 30 posto.

Postupak certificiranja procedure pružanja standardiziranih usluga provodit će se u vremenskom razdoblju od 01. kolovoza do 31. rujna 2023. godine, a temeljem kriterija navedenih u Javnom pozivu.

Javni poziv za testiranje i certificiranje usluga
Kriteriji bodovanja za certificiranje
Obrasci_radionice
Obrasci_savjetovanja

Mjesto održavanja