Mreža BOND okupila je svoje članove na sjednici Skupštine u četvrtak, 30. lipnja 2022. godine u Vodicama. Na sjednici se raspravljalo o testiranju i certificiranju usluga savjetovanja poduzetnika od strane poduzetničkih potpornih institucija (PPI), o trenutnom stanju financiranja PPI-ja u RH te Programu akceleracije.

Prisutnim članovima uvodno se obratila predsjednica Udruge Mreža BOND Tamara Didak iz Zagrebačkog inovacijskog centra (ZICER). Istaknula je da se udruga sastoji od 73 člana te je podnijela godišnje izvješće u kojem je navela da je otvoren poslovni račun udruge te je udruga upisana u Registar udruga, Registar stvarnih vlasnika i Državni zavod za statistiku, a sklopljeni su i ugovori za obavljanje računovodstvenih usluga.

U proteklih godinu dana održana je online sjednica te redovna Skupština na kojoj je razriješen dosadašnji tajnik Ivan Štefanić, a imenovana je nova tajnica Udruge Ana Nikšić-Šarić iz Tere Tehnopolis d.o.o. Udruga nema stalnih članarina, već su sve aktivnosti sufinancirane u okviru projekta BOND 2.

Zamjenik predsjednice Udruge Mate Kovač iz HAMAG-BICRO-a potom je predstavio plan budućih aktivnosti i dugoročnu održivost Udruge naglasivši kako bi se trebao utvrditi alternativni način financiranja Udruge u budućnosti kada projekt BOND završi, kako putem članarina tako i prijavom projekata Udruge na natječaje jačanja kapaciteta članova u okviru Europskog socijalnog fonda ili prijavom kao korisnika bespovratnih sredstava u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj.

O predloženom načinu testiranja i certificiranja usluge savjetovanja poduzetnika, kako početnika tako i onih u rastu i razvoju, od strane poduzetničkih potpornih institucija govorila je Magdalena Dovečer, voditeljica projekta BOND 2, naglasivši kako bi jedan od kriterija ocjenjivanja PPI-jeva u njihovom radu bio broj održanih radionica, a drugi broj savjetovanja. Nakon provedene rasprave s prisutnim sudionicima utvrdilo se da bi se uveo i treći, kvalitativni kriterij i to ocjena održanih radionica i provedenih savjetovanja od strane samih poduzetnika. Većina prisutnih je također zaključila da se broj radionica i savjetovanja mora odrediti sukladno broju poduzetnika u pojedinoj županiji.

Ivan Plačko iz Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje (TICM) potom je održao prezentaciju o trenutnom stanju financiranja poduzetničkih potpornih institucija u RH utvrdivši da nedostaju programi namijenjeni infrastrukturnim projektima, ali i pojedinačno PPI-jeva u RH. Zaključeno je da će Udruga ići s inicijativom o održavanju sastanka s nadležnim ministarstvom oko financiranja aktivnosti PPI-jeva putem natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava.

Ante-Janko Bobetko, zamjenik predsjednika Uprave HAMAG-BICRO-a predstavio je Program akceleracije na koji se mogu prijaviti PPI-jevi u suradnji s poduzetnicima, znanstveno-istraživačkim institucijama, visokim učilištima. Program akceleracije omogućio bi brži i kvalitetniji rast za najmanje 120 novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovativna rješenja kroz niz aktivnosti, od procjene početnog stanja, savjetovanja o poslovanju, mentorstva do posredovanja kod investitora u trajanju od 3 godine. Po jednom poduzetniku predviđen je iznos od 210.000,00 kuna koji će istima kroz akceleracijski program, koji će voditi PPI-jevi, olakšati pristup tržištima kapitala, roba i usluga s ciljem povećanja njihove spremnosti za investicije i stope trogodišnjeg rasta.

Nakon rasprave zaključeno je kako je poželjno pokrenuti inicijativu za daljnjim financiranjem PPI-jeva kroz slične programe te utjecati posredno na povećanje poduzetničke aktivnosti.

Mjesto održavanja