Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i udruga Mreža BOND organizirali su u Petrinji savjetovanje o financijskim potporama koje stoje na raspologanju poduzetnicima iz europskih fondova i ostalih izvora do 2030. godine. Savjetovanju su prisustvovali predstavnici poduzetničkih potpornih institucija iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

Sudionicima se uvodno obratio Mate Kovač, ravnatelj Sektora za podršku i razvoj poduzetništva, koordinaciju i međunarodnu suradnju HAMAG-BICRO-a: „Iza nas je intenzivan period aktivnosti osmišljenih sukladno iskazanim potrebama poduzetničkih potpornih institucija uključenih u Mrežu BOND. Zadovoljni smo odazivom i aktivnim sudjelovanjem članova Mreže BOND. Obišli smo 12 gradova u četiri regije Republike Hrvatske, a današnje savjetovanje posljednji je ovogodišnji planirani susret. Za nadolazeću 2022. godinu u planu je niz događanja s aktualnim temama, kao i razvoj novih usluga koje će članovi Mreže BOND pružati poduzetnicima. Zbog velikog interesa, uskoro planiramo i primanje novih članova u Mrežu BOND.“

Ispred Javne ustanove PETRA (Petrinjska razvojna agencija) prisutnima se obratila Željka Tonković, viša savjetnica za koordinaciju i izradu projekata, a osvrnula se i na aktualno stanje u Petrinji nakon potresa: „Petrinjska razvojna agencija je, uz katastrofalan potres koji nas je zadesio i okolnosti u kojima se nalazimo, izuzetno ponosna što se radionica Mreže BOND odvija baš u Petrinji, a ponosni smo i na naše poduzetnike koji idu hrabro naprijed u nove investicije i nastavak poslovanja u Petrinji. Radionice u organizaciji BOND tima od izuzetne su nam koristi kao lokalnoj poduzetničkoj potpornoj instituciji i pozdravljamo sve druge aktivnosti koje se planiraju. Svojim radom u ovoj godini nastavili smo provedbu EU projekata kojima smo nositelj, izradili velik broj projektnih prijava na nacionalne i EU pozive te ostvarili zadane ciljeve, unatoč situaciji nakon potresa.“

Uslijedilo je obraćanje Ana Marije Benčić, voditeljice projekata iz Razvojne agencije Mrav d.o.o. koja je posebno istaknula važnost učlanjenja Agencije u Mrežu BOND:“ Učlanjenjem u udrugu Mreže BOND, Razvojna agencija Mrav d.o.o. uočava značajnu važnost za svoje poslovanje, što se odražava kroz umrežavanje s drugim agencijama s kojima razmjenjujemo svoja iskustva u izvršenju poslovnih aktivnosti. Također, važnost članstva je vidljiva i kroz širok spektar znanja usvojenih na redovnim edukacijama u organizaciji BOND mreže, a koja možemo primijeniti u konkretnom poslovanju Agencije, ali i dalje, daljnjim prenošenjem na poduzetnike koji se nalaze u našem djelokrugu rada.

Poduzetnički inkubator Sisak – PISAK, poduzetničku inicijativu koja proizvodi nove poduzetnike i pomaže postojećima da rastu i razvijaju se, predstavila je Krunoslava Kosina Milutinović, voditeljica projekta iz Applied Ceramics d.o.o.: “Poduzetnički inkubator Sisak – PISAK je prvi poduzetnički inkubator u gradu Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji te prvi i najveći privatni poduzetnički inkubator u Republici Hrvatskoj. PISAK poduzetnicima pruža subvencionarane cijene najma i usluga, kreativno okruženje i sinergiju,  poslovnu podršku i umrežavanje, kontinuiranu poslovnu edukaciju što rezultira rastom i razvojem poduzetnika i novim zapošljavanjem, a pokretački moto PISKA je „Znanje je jedini faktor koji se množi dijeljenjem!“. 

Savjetovanje je održala Ariana Vela, jedna od vodećih hrvatskih stručnjakinja za europske fondove, strateško planiranje, pripremu i provedbu projekata financiranih sredstvima Europske unije. Sudionici su dobili uvid u mogućnosti financiranja projekata putem Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) u razdoblju od 2021. do 2027. godine u okviru kojeg je Republici Hrvatskoj namijenjeno 12,6 milijardi eura. Objava prvih javnih poziva očekuje se početkom 2022. godine. Temelj korištenja sredstava predviđenih za Republiku Hrvatsku čini Nacionalna razvojna strategija – Hrvatska 2030. koja kao osnovni okvir razvoja predviđa prepoznatljivu Hrvatsku, ekonomski stabilnu i učinkovitu Hrvatsku, konkurentnu, poduzuetnu i inovativnu Hrvatsku te sigurnu, zelenu, povezanu i uključivu Hrvatsku, kao i Hrvatsku naprednih regija.

Savjetovanja o raspoloživim financijskim potporama organizirao je HAMAG-BICRO u okviru aktivnosti druge faze projekta BOND u četiri regije Republike Hrvatske kako bi svi poduzetnici dobili pristup relevantnim informacijama o raspoloživim izvorima financiranja. Ukupna vrijednost projekta BOND iznosi 50.000.000,00 kuna.