17. i 18. lipnja 2019. godine održane su prve dvije od ukupno 20 specijalističkih edukacija. Riječ je o jednodnevnim edukacijama koje su se fokusirale na mapiranje poslovnog procesa s ciljem njegovog poboljšanja i optimizacije. Prva edukacija „Organizacija rada nabave i logistike na primjeru proizvodnog poduzeća“ upoznala je sudionike s teoretskim i praktičnim konceptima kriterija odabira dobavljača, nabavnog procesa, kalkulacije nabavne cijene i planiranja te upravljanja protokom robe i zalihama.

U sklopu druge edukacije „Organizacija rada proizvodnje, planiranje i mjerenje rezultata“, fokus je stavljen na planiranje proizvodnje s obzirom na djelatnost i način proizvodnje te ono najvažnije, mapiranje poslovnog procesa. Sudionici su imali priliku na primjerima iz prakse naučiti nešto više o vrstama proizvodnje i njihovim specifičnostima. Središnja tema bilo je mapiranje poslovnog procesa primjenom Kaizen koncepta odnosno konstantnog usavršavanja. Kao što je poznato, primjenom Kaizen koncepta snimaju se i valoriziraju svi koraci u poslovnom procesu s ciljem kontinuiranog poboljšanja svakog koraka, što rezultira optimizacijom poslovnog procesa i u konačnici, jeftinijim i konkurentnijim proizvodom i/ili uslugom.

Navedene specijalističke edukacije pohađale su sljedeće poduzetničke potporne institucije: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, AZRA d.o.o., Centar za tehnološki razvoj – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o., Gradska razvojna agencija Slatine, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Koprivnički poduzetnik d.o.o., Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o., Lokalna razvojna agencija – Poduzetnički centar Garešnica d.o.o., Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o., Razvojna agencija grada Slavonskog Broda, Razvojna agencija Mrav d.o.o., Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o., Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o., Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. i TERA Tehnopolis d.o.o.